Els tubs que hi ha al torrent de Colobrers ja estan soldats esperant la rasa per ser enterrats.

A l'excursió del dia 15 de gener es van comentar els possibles efectes que aquesta obra pot acabar tenint sobre els espais afectats: 

"La infraestructura travessa el Parc Agroforestal de Llevant pel seu bell mig, una zona rica en boscos amb una fauna destacable, que actua com un corredor natural per la fauna i la vegetació que calia preservar. Hem pogut mesurar que just en travessar el torrent de Colobrers, l'amplada arrasada és de 37m, per sobre dels 29m màxims permesos i dels 21 en zones d'especial interès com ho és el torrent de Colobrers. És a dir, que les obres s'estan realitzant sense complir la normativa publicada al BOE (Núm 216 de 6 set 2010, pàg. 76749)." 

"Malgrat que el projecte contempla la restauració dels marges i talussos, l'experiència amb moltes altres infraestructures demostra que tan sols s'hi fa una plantada inicial i que a la llarga la falta de manteniment provoca la pèrdua de sòl i de la major part de la vegetació plantada." 

"Els talussos són de gran alçada i els seus pendents, com els del propi traçat, són molt pronunciats, fet que dificultarà encara més una restauració adequada."

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada