Moció en Resposta al Midcat

La Plataforma Resposta al Midcat posa al teu abast aquesta proposta de moció per demanar al teu ajuntament que es posicioni en contra del projecte Midcat. 

Les mocions ciutadanes són una eina que permet generar debat polític sobre qüestions, sovint poc considerades o conegudes però d'interès per la ciutadania i la població que les tracta. En el cas del gasoducte Midcat, les institucions locals i municipals esdevindran clau en la resistència contra aquesta megainfraestructura imposada per l'estat espanyol i la Comissió Europea. 

Alguns ajuntament permeten la presentació de mocions directament des d'entitats municipals. D'altres, només permeten el debat de mocions presentades per grups municipals amb representació al Ple. 

Posem a l'abast de tota la ciutadania aquesta moció per tal que cadascú la faci arribar al seu Ajuntament i en proposi el debat al Ple. Podeu fer servir el text com a base i editar-lo segons considereu convenient. 


Ajuda'ns a difondre-la i a portar-la al teu ajuntament!

Per a més informació ens podeu contactar a stopmidcat@gmail.com


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada