La Comissió Europea es reuneix amb membres de la Plataforma en Resposta al Midcat que denuncien la manca de transparència d’Enagas

El grup europarlamentari del que forma part Podemos, i les organitzacions no governmentals «Amics de la Terra» i «Waste and food», van organitzar el passat 22 de gener un acte al Parlament Europeu a Brussel·les per anunciar l’objecció que presentarien l’endemà al ITRE (Comissió d'Indústria, Tecnologia, Recerca i Energia). Demanant el vot separat dels diferents projectes que conformen la tercera llista de Projectes d’Interès Comunitari i que inclou el Midcat. 

En l’acte van participar membres de diferents plataformes ciutadanes d’arreu d’Europa (Irlanda, Suècia, Itàlia, França i Catalunya). L’acte va consistir en una presentació pública, una roda de premsa i una reunió amb la Comissió Europea. Durant l’acte es va destacar l’impacte local que representen les plantes de liqüefacció i els gasoductes projectats, però també l’impacte social, climàtic i econòmic que representen. El metà, principal component del gas «natural» és un combustible fòssil, amb un risc climàtic 86 cops superior al del CO2, motiu pel qual entra en contradicció amb els objectius de l’acord de París. Per aquest motiu les entitats exigeixen la seva exclusió de la llista de projectes d’interès comunitari i la no inversió de fons públics en aquests projectes. 

Membres de la Plataforma Resposta al MidcAT durant la seva intervenció

Durant la reunió amb Catharina Sikow, representant de la Comissió Europea, els gironins van posar de manifest la manca de transparència d’Enagas i les irregularitats comeses durant la construcció del primer tram (que passa pel Vallès i arriba fins a Hostalric). Catharina Sikow es va assegurar que es vetllarà per la transparència i el compliment de la normativa. 

La Plataforma Resposta al Midcat ha assegurat que els resultats de l’acte són molt positius per les sinergies trobades amb la resta de participants. Això s’ha demostrat amb l’interès i l’alta participació a l’acte i els compromisos presos per la Comissió Europea. Tot i això alerten que el Midcat és un projecte inútil i perillós pel risc climàtic que suposa, i que per això cal seguir treballant per tal que finalment sigui desestimat. 

Més informació i entrevistes:
Càrol Coll: 619866028