El gasoducte Martorell-Figueres: una inversió estratègicament i energèticament injustificada

Ja han trinxat el torrent de Can Bages, 18/04/12
 El 2010 els transportistes i reguladors de gas francesos i espanyols no validaren la comercialitat del projecte Midcat i apostaren per la connexió interestatal pel Pirineu basc.  

El Ministerio de Industria i Enagas han de donar explicacions públiques dels interessos a què respon un projecte que ja saben que està sobredimensionat.

El caràcter estratègic de les inversions ha d'integrar principis d'eficiència i intensitat energètica, més en escenaris de crisi. Té sentit continuar apostant a llarg termini per polítiques d'oferta en lloc d'apostar per fonts renovables de generació d'energia?
Els silencis de l'administració

El juliol de 2010, la Iniciativa Regional de Gas del Sud (ERGEG), grup consultiu independent de la Comissió Europea en les àrees d'electricitat i gas, amb l'objectiu de crear un mercat interior competitiu, eficient i sotenible d'electricitat i gas a Europa, i integrada pels organismes reguladors estatals com la Comisión Nacional de la Energía i la Commission de Régulationn de l'Énergie, va concloure textualment en el procediment Open Season 2015.

“- La capacidad solicitada por los comercializadores en el proceso no fue suficiente para validar el desarrollo del proyecto MidCat.”
i
La decisión de los transportistas franceses sobre las inversiones necesarias para el incremento de la interconexión Irún/Biriatou, así como la aprobación de dicha decisión por parte del regulador francés, CRE, se espera a finales de enero de 2011.”

Es confirmà per tant, el mes de juliol de 2010, que la connexió gasista amb França es produiria pel Pirineu oocidental, i concretament entre Irun i Biriatou, al País Basc. Podeu consultar la nota de premsa de la Iniciativa Regional de Gas del Sud (ERGEG) clicant aquí.

Tenint en compte que aquests acords de la Iniciativa Regional de Gas del Sud són del juliol del 2010, que l'execució del gasoducte Martorell-Figueres s'inicià la tardor del 2011, i que el Ministerio de Indústria ha reconegut el març del 2012 (consulteu la nostra darrera nota de premsa del passat 14 d'abril clicant aquí) que el Gasoducte Martorell-Figueres quedarà aturat a Hostalric sense data de continuïtat, ADENC, Entesa per Sabadell, L'AltraVeu de Castellar, Les Franqueses Imagina i UES denunciem amb rotunditat que:
 • el dimensionat del gasoducte Martorell-Figueres és excessiu per les funcions que ha de complir 
 • els impactes territorials que es produeixen per la seva execució no estan justificats
 • els requeriments tècnics, de seguretat i la traça escollida per la seva execució exigien una revisió profunda abans de l'inici de l'execució del projecte
 • les informacions sobre les inversions d'Enagas a Catalunya fins al 2014 no s'ajusten a la realitat (veieu la nota de premsa de la Generalitat de Catalunya o una informació periodística sobre aquestes previsions d'inversions )
Exigim respostes
ADENC, Entesa per Sabadell, L'AltraVeu de Castellar, Les Franqueses Imagina i UES exigim que el Ministerio de Industria i Enagas justifiquin perquè no s'aturà l'execució d'aquest gasoducte Martorell-Figueres i se'n revisà el projecte, i detallin amb precisió a quins interessos respon la declaració d'interès públic i l'execució d'un gasoducte que no acomplirà el principal objectiu de la seva funció i dimensionat.

Novament, la desestimació de la utilització del corredor de l'AP7 (que vàrem proposar Generalitat,  ajuntaments i entitats) apareix com injustificada.

Creiem necessària una intervenció més decidida de la Generalitat de Catalunya i dels diferents municipis
afectats. També han participat en la seva tramitació i en són corresponsables.

Apostes estratègiques? Sí, i el gasoducte no ho és...
Les possibles excuses d'inversió futura d'aquest gasoducte cauen per elles mateixes. En un escenari en què la lliure disponibilitat de recursos fòssils està en crisi (el pic del petroli ja s'assolí el 2006 segons l'Agència Internacional de l'Energia, i el del gas s'arriba a situar segons les fonts com a màxim entre el 2015 i 2020 -veieu Carles Riba Recursos energètics i crisi. La fi de 200 anys irrepetibles), o que el component energètic té una incidència significativa en la balança comercial (a l'estat espanyol està estimada al voltant dels 45.000
milions d'euros anuals segons dades del Banc d'Espanya el 2008, enllaceu-hi aquí ) és obligat només invertir si es persegueix aconseguir una major eficiència energètica i una menor intensitat energètica, alhora que reduir la fuita de recursos econòmics cap a l'exterior.

És així que si cal garantir el subministrament energètic a les comarques de gironines i barcelonines, allò que és necessari que promoguin i impulsin les administracions públiques, amb la necessària implicació dels generadors i distribuïdors energètics amb el conjunt de la societat, és invertir en fonts de generació amb energies renovables.

Agafar un altre camí és perdre'ns. Agafar un gasoducte equivocat és llençar recursos que ens calen per altres emergències. Els beneficis dels reguladors i distribuïdors poden tenir justificació pels seus accionistes, però no la tenen ni pel conjunt de la societat ni des d'un punt de vista ètic i responsable.

Documents adjunts:

 ADENC - Entesa per Sabadell - L'AltraVeu de Castellar del Vallès - Les Franqueses Imagina - UES

Industria anuncia la paralización del gasoducto europeo en el Vallès

La Vanguardia, 16/04/12


El ministerio toma la decisión tras la negativa francesa a conectar con la red en la frontera 

Las obras del gasoducto destrozaron numerosas zonas boscosas. aj.m.

Granollers. (Redacción).- Un numeroso colectivo de entidades ecologistas y formaciones políticas del Vallès Oriental y Occidental asegura que el Ministerio de Industria ha reconocido en una carta el fracaso del gasoducto que se construye en esta comarca, pensado para unir Martorell (Barcelona) y Figueres (Girona) y llegar hasta Francia para conectar con la red europea para suministrar el gas procedente de Algeria.

El gasoducto que promueve Enagas, según las entidades ecologistas "ha destrozado inútilmente numerosos bosques para crear una pista de 21 metros de ancho" en la que hacer una zanja donde colocar las canalizaciones de 90 centímetros por donde pasará el gas. El gasoducto, en el Vallès Oriental, llega por Caldes de Montbuí, Lliçà d'Amunt, Santa Eulàlia de Ronçana, Canovelles, L'Ametlla del Vallès, Les Franqueses, Cardedeu, Sant Antoni de Vilamajor, Llinars, Santa Maria de Palautordera, Sant Celoni y Gualba.

La carta es una respuesta de la Directora General del Gabinete del Ministerio de Industria, María Rodríguez de la Rúa Beristain, a la entidades y partidos que se oponían a su construcción, donde pedían explicaciones ante las informaciones que apuntaban a que Francia había declinado conectarse con la Península Ibérica a través de Cataluña.

En la carta, la responsable del Ministerio señala: "Con la decisión de no acometer la conexión internacional entre Francia y España por el este, la tramitación de aquellas infraestructuras asociadas al proyecto MidCat, y particularmente, el gasoducto Figueres-Frontera Francesa como parte integrante del eje Figueres-Barbairan se ha visto paralizada".

El proyecto al que hace referencia el escrito se refiere a la red de abastecimiento de gas en Cataluña, que aún se mantiene y que en las mismas líneas justifica la infraestructura que se está construyendo en territorio español. "La carta apunta que se utilizará dentro de Cataluña, pero si es así está completamente sobredimensionada, no era necesario hacer un destrozo de estas características, y pone en evidencia las prisas que se ha tenido en hacer un proyecto que no tiene ningún tipo de continuidad hacia Francia", ha señalado Virgínia Domínguez, d'Entesa per Sabadell.

Los colectivos Adenc, la Unió Excursionista de Sabadell y las formaciones políticas Entesa per Sabadell y L'Altraveu per Castellar han ofrecido este mediodía una rueda de prensa para hacer pública su postura y reclamar el planteamiento de la infraestructura, que consideran ha perdido la relevancia que condujo a su construcción.

Naturalistes celebren l´aturada del gasoducte Hostalric - Figueres

Diari de Girona, 15 d'abril de 2012

Afectava a Llocs d'importància comunitària (LIC)

L'Associació de Naturalistes de Girona considera que aquest projecte afectava greument les comarques gironines


L'Associació de Naturalistes de Girona (ANG) celebra l'aturada del projecte de gasoducte entre Hostalric i Figueres perquè considera que aquest projecte afectava greument les comarques gironines sobretot per la seva dimensió, la manca de control efectiu en l'execució de les obres anteriors i la indefinició dels projectes ambientals de restauració. El tram sud del gasoducte entre Martorell i Figueres havia de servir per millorar el subministrament de gas natural a les comarques gironines i establir una nova connexió amb França. Per a l'entitat ecologista, l'anunci de l'Estat francès d'aturar la construcció del seu tram demostra la manca de rigor d'ENAGAS i del Ministeri d'Indústria a l'hora de planificar i executar aquesta infraestructura.

Per l'ANG un cop més es demostra la facilitat amb que es projecten i es construeixen obres que no tenen viabilitat econòmica i ambiental. Recorda que el projecte previst afectava a Llocs d'importància comunitària (LIC), zones d'especial protecció per les aus (ZEPA) i Espais d'interès natural, com els Estany de Sils, la Riera de Santa Coloma, la sèquia Monar, el Ter, el Fluvià o els Turons de Maçanet.

Així mateix, el projecte que es portarà a terme al municipi d'Hostalric creuarà la Tordera i la riera d'Arbúcies, afectant el domini públic hidràulic responsabilitat de l'ACA. Davant d'aquest projecte, l'Associació es lamenta per la destrucció causada als espais naturals del Vallès, per la seva manca de justificació i el desconeixement del territori per part de l'administració central.

Torrent de Can Bages, 13 d'abril de 2012

Les màquines han entrat al torrent de Can Bages deixant un paisatge semblant
al del torrent de Colobrers.

Torrent de Colobrers, 13 d'abril de 2012

El Ministeri d’Indústria reconeix que el Gasoducte Martorell-Figueres quedarà aturat a Hostalric i no connectarà amb França

L’enorme afectació que aquesta obra està provocant als espais naturals del Vallès haurà estat del tot injustificada.

El Ministeri d’Indústria ha reconegut per escrit i de manera oficial (adjunt còpia), en resposta a la petició feta per l’Entesa per Sabadell, que el Gasoducte Martorell-Figueres quedarà aturat a Hostalric sense data
de continuïtat. Aquesta situació és conseqüència de la decisió de l’estat francès de no construir el tram del gasoducte Figueres-Barbairan per a interconnectar la xarxa gasista de l’estat espanyol amb l’europea i optar per la interconnexió a través del gasoducte de Biriatu-Larrau al País basc francès.
Aquest fet posa de relleu la manca de rigor d’ENAGAS i del Ministeri d’Indústria a l’hora de planificar i
executar aquesta infraestructura, la interconnexió de la qual mai ha tingut l’aprovació en ferm per part
del govern francès.
Es tracta d’una greu irresponsabilitat, ja que el Gasoducte no tindrà la funció per la qual es construeix
(transportar gas d’Algèria als països centreeuropeus) i haurà significat una inversió inútil de 42 milions
d’euros i una destrucció dels espais naturals del Vallès del tot innecessària.
Per altra banda volem denunciar que, tot i la inutilitat de l’obra, aquesta continua i es realitza sense les
garanties necessàries:
 • Manca de rigor tècnic del projecte del Gasoducte que ha comportat l’aturada de les obres de més de tres mesos a causa del desconeixement del territori, concretament dels torrents de Can Deu i de Can Bages i dels talussos del Ripoll, que ha obligat a canviar el sistema constructiu previst.
 •  Intervenció en l’àmbit del domini públic hidràulic sense la preceptiva autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua, ACA.
 • Indefinició dels projectes ambientals de restauració dels espais per on travessa el Gasoducte.
 • Manca de control efectiu de l'execució de les obres de construcció per part del Ministerio de Industria, Energia y Turismo i del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Les ocupacions per l'execució han afectat territori més enllà dels límits autoritzats o es realitzen en períodes no autoritzats per la declaració d'impacte ambiental.
 • Paper residual de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments en el seguiment de l'execució. La declaració d'impacte ambiental no preveia la constitució d'una comissió mixta de seguiment tal i com seria aconsellable amb una obra d'aquesta dimensió i impacte territorial.
Ens trobem doncs amb una infraestructura que, tot i no tenir cap sentit, continua afectant i destruint els
espais naturals amb més valor del Vallès, gràcies al total encobriment de les greus afectacions per part de les administracions, que han silenciat els seus efectes des del primer moment.

Per veure imatges i ampliar informació visiteu http://gasoducte.blogspot.com.es/

PDF Nota de premsa

Resposta Ministeri Indústria a Entesa

La construcció del gasoducte Martorell-Figueres al seu pas pel riu Ripoll es farà amb una microtuneladora


El projecte inicial de l’empresa Enagas preveia fer les obres a cel obert com en la resta del tram sabadellenc de canonada. La utilització d’aquest sistema de perforació rebaixarà l’impacte ambiental dels treballs 
 
El regidor de Sostenibilitat a l’Ajuntament de Sabadell, Ricard Estrada, ha anunciat que les obres de construcció del tram sabadellenc del gasoducte Martorell-Figueres al seu pas pel riu Ripoll, una de les fases més complicades del projecte per l’orografia del terreny, es faran utilitzant una microtuneladora. Estrada es va reunir, ahir, amb el director general de Tecnologia, Enginyeria i Compres d’Enagas -l’empresa executora del projecte- Juan Andrés Díez de Ulzurrún, que va confirmar aquest extrem. El sistema s’aplicarà en el tram comprès entre el bosc de Can Deu i el Ripoll, on es perforarà un microtúnel al talús del riu de més d’un centenar de metres. Es tracta de la mateixa solució que s’està projectant en el cas del talús de Can Bages en direcció a Castellar del Vallès. Els treballs per construir el tram del gasoducte Martorell-Figueres al seu pas per Sabadell cremaran, en els pròxims dies, una nova etapa. Es tracta d’una de les més complexes per les dificultats de la topografia i que es realitzaran al talús del Ripoll. Per aquest motiu, s’utilitzarà un sistema pioner i similar a l’usat per a la construcció d’un dels túnels de Metro Sabadell, tot i que a petita escala, una microtuneladora. Es tracta d’una de les novetats que s’han introduït al projecte, que preveia la construcció de tota la canonada a cel obert. “És una bona notícia perquè millorarà la qualitat dels treballs, que tendran un impacte ambiental menor en aquest punt”, ha remarcat el regidor de Sostenibilitat, Ricard Estrada. Un canvi del qual es va informar, ahir mateix, en el marc del Protocol del Rodal de Sabadell, del qual en formen part els diferents grups municipals, entitats i associacions ciutadanes. Les obres del tram sabadellenc del gasoducte Martorell-Figueres van començar l’estiu de l’any passat i es preveu que puguin estar enllestides, és a dir que s’haurà ensorrat la canonada i s’hauran deixat preparat els terrenys pels conreus, després d’aquest estiu. La restitució de la vegetació i l’orografia dels talussos quedarà pendent per la pròxima tardor-hivern. 

Visita a la resta d’espais afectats per les obres El regidor Ricard Estrada i el director general de Tecnologia, Enginyeria i Compres d’Enagas, Juan Andrés Díez de Ulzurrún també van aprofitar la trobada per visitar tots els espais per on passa el gasoducte i on ja s’han executat els treballs. Es tracta de les zones de Sant Julià d’Altura i el bosc de Can Deu, on en aquests moments es treballa en la restitució de la vegetació, i també l’horta de la Verneda i el talús en el qual s’està executant el fossar d’atac de la microtuneladora. Es tracta només d’una de la cinquantena de visites que els serveis tècnics municipals han fet sobre el terreny mentre es desenvolupen les obres. Unes inspeccions, que tal i com ha assenyalat Estrada, han servit per “garantir que s’estan complint estrictament les dimensions del projecte”.

L’Entesa denuncia que el gasoducte es fa sense garanties

isabadell, 10 d'abril de 2012


 • L’Entesa assegura que s’han reprès sense tenir clar com salvar el pas pel Ripoll.
   
 • Els treballs havien estat aturats durant setmanes.
  Segons assegura l’Entesa per Sabadell, el passat 26 de març s’han reiniciat les obres per fer un gasoducte entre Martorell i Figueres, que passen pel bosc de Can Deu, el riu Ripoll i el torrent de Colobrers. Es queixen que falten garanties ambientals.
Segons l’Entesa, les obres del gasoducte es centren aran en el marge del riu, en concret, a la Verneda de Can Deu. Els treballs han estat aturats durant setmanes perquè, segons ha denunciat l’Entesa (i també la seva formació germana l’Altraveu de Castellar) l’empresa Enagàs desconeixia com salvar l’indret.

L’Entesa denuncia que el govern local ha evitat donar informació i sense convocar el Protocol del Rodal, un òrgan consultiu per a temes relacionats amb el Rodal de la ciutat. Segons l’Entesa, el govern s’havia compromès a demanar a Enagas que no comencessin els treballs sense informar abans el Protocol del Rodal. Per tot això, i desconeixent si s’ha fet l’informe de l’Agencia Catalana de l’Aigua, creuen que manquen garanties a l’hora de fer el gasoducte.

La portaveu de l’Entesa, Virgínia Domínguez, va preguntar en el passat Ple municipal sobre el reinici de les obres, però no va rebre cap resposta per part del govern, ja que, segons va dir l’alcalde, Manuel Bustos, els precs i preguntes en el ple es refereixen a aspectes sobrevinguts i la del gasoducte no complia aquests requisits. Bustos va exhortar Domínguez a haver preparat una pregunta per escrit amb antel·lació si volia rebre una resposta en el mateix ple.

Què és el gasoducte?
És una infraestructura impulsada pel ministeri de Foment per fer una canonada per transportar gas des de Martorell fins a Figueres, i d’allà cap a Europa. La seva construcció passa per bona part del Vallès i per diversos indrets naturals i d’interès paisagístic. Ajuntaments com Sabadell i Castellar van demanar l’any 2008 que l’obra passés en paral·lel a l’autopista AP-7, però Foment ho va desestimar, imposant el traçat actual.

Tot i així, l’Entesa considera que l’equip de govern mostra desinterès per controlar com cal aquests treballs, que creua punts com el bosc de Can Deu, la Sèquia Monar, el riu Ripoll o els torrents de Colobrers i Can Bages. També l’acusa de no informar amb transparència.

A més, des de fa setmanes, formacions com l’Altraveu de Castellar i l’Entesa asseguren que la construcció del gasoducte serà incompleta, ja que el tram francès ha quedat en suspens, i les obres a partir d’Hostalric (Girona) tampoc estan garantides. Per això, han demanat de forma recurrent la paralització dels treballs.

Gasoducte Martorell-Figueres a Territori. Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya.


Moisès Jordi, 22/03/12

Antecedents 2008

Esquema del gasoducte Martorell-Figueres Elaboració: Moisès Jordi

S’inicien les obres del tram sud del gasoducte Martorell-Figueres, que ha de servir per millorar el subministrament de gas natural a les comarques de Girona i establir una nova connexió transfronterera amb França. Tanmateix l’Estat francès anuncia que ajorna el seu tram i que reforçarà les connexions actuals pel País Basc i Navarra. Paral•lelament diverses entitats de Sabadell i Castellar del Vallès protesten per l’impacte ambiental i paisatgístic de les obres. 

Comunicat de l'Altraveu, 2 d'abril de 2012


Segueix el silenci i la complicitat amb el gasoducte

Pins tallats al bosc de Can Bages, 29/03/12
El juliol de 2008 a la zona del Molí d’en Busquets es van enderrocar més de 300 anys d’arquitectura industrial, es van tallar diversos arbres, alzines centenàries i esborrar els horts que formaven part d’aquest paisatge que convivia amb el riu Ripoll. A l’agost de 2008 van començar les obres d’urbanització del polígon industrial de Can Bages, on es van destruir més de 20 hectàrees entre massa forestal, camps de conreu i part del torrent. Fa uns 4 mesos que els boscos i el torrent de Colobrers els han convertit amb una pista de terra de més de 20 metres d’amplada.
Ara el polígon de Can Bages té els carrers asfaltats i uns fanals que il•luminaran un mas solitari abandonat. Al Molí d’en Busquets queda la xemeneia que ha sobreviscut a les excavadores i s’erigeix en aquest entorn de terra desert. Pel torrent de Colobrers ja han soterrat el gasoducte (sense la supervisió de l’Agència Catalana de l’Aigua) i ara s’espera el miracle del projecte de restauració de tots aquests boscos centenaris que han passat a millor vida.Tot això amb el consentiment i el silenci del govern socialista de Castellar seguir llegint...