L’Entesa per Sabadell denuncia el trencament de la Sèquia Monar al seu pas pel Gasoducte

La responsabilitat d’aquesta destrucció recau en Enagas i en el govern municipal, que ha de garantir la total reparació d’aquesta infraestructura

Les darreres pluges han afectat greument la Sèquia Monar en el lloc on es creua amb el Gasoducte Martorell-Figueres. Concretament, en el seu pas per la Verneda de Can Deu, fins el punt de quedar malmesa en aquest indret.

La destrucció de la Sèquia ha estat motivada per l’acció de l’aigua provinent del talús desforestat, perpendicular a la mateixa, originat per la construcció del Gasoducte, que ha provocat el trencament del canal, a cel obert en aquest punt.

Cal recordar que la Sèquia Monar és un element protegit pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPPS), pel seu valor arqueològic i arquitectònic. Datat ja en el segle X, està catalogat com a Bé Cultural d’interès Local, BCIL.

El dany sofert per la Sèquia és conseqüència de la decisió de fer passar el Gasoducte per aquest espai, de la manca de garanties a l’hora d’executar l’obra per part de la constructora i del poc interès del govern municipal en la vigilància de l’execució. Desinterès rubricat en un conveni amb Enagas en què el govern local acceptava el traçat del gasoducte a canvi de cobrar 106.400 euros i de no qüestionar l’obra.

Aquests aspectes que ja van ser insistentment denunciats per l’Entesa per Sabadell en el seu moment, per exemple en el comunicat emès el 7 d’abril de 2012, on afirmàvem: “... el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sr.Ricard Estrada, es desentén del compliment de les obligacions que té l’empresa constructora, com ara la desforestació amb mitjans manuals de la zona del talús i la preservació de la Sèquia Monar.”

L’Entesa per Sabadell denuncia els danys causats a aquest element patrimonial i exigeix al govern municipal que obligui a Enagas a emprendre de manera urgent les obres de reparació de la Sèquia i en reclami les corresponents responsabilitats.