Regeneració d’un tram afectat pel gasoducte Martorell-Figueres

D'esquena Joan Cuscó, explicant la restauració vegetal de les obres del 
gasoducte Martorell-Figueres. (10/10/15 - parada Volt II al torrent de Colobrers )

Un jove de Sabadell va  fer el treball de recerca sobre la restauració del gasoducte Martorell - Figueres al seu pas per Castellar del Vallès, a la zona del riu Tort.

Joan Cuscó autor d'aquest treball actualment està estudiant biologia ambiental a l'Universitat Atònoma de Barcelona i va participar en el Volt II al seu pas per Castellar, va ser qui ens va explicar com s'hauria d'haver fet la restauració de la vegetació que es va desmuntar amb les obres del gasoducte.

En el document podreu llegir àmplia informació sobre els gasoductes i els factors que s'haurien d'haver tingut en compte per la restauració d'aquest espai.

En aquest enllaç podeu llegir el treball de Joan Cuscó:
Regeneració d’un tram afectat pel gasoducte Martorell-Figueres, Joan Cuscó, 2015

L’Entesa per Sabadell reclama la total reposició de la vegetació dels espais afectats pel Gasoducte

La regeneració del bosc és nul·la a tot el traçat del Gasoducte


La construcció del Gasoducte Martorell-Figueres l’any 2012 va comportar una agressió molt greu als espais naturals del nostre terme municipal i del Vallès afectant de manera especial el Bosc de Can Deu, el riu Ripoll, el Torrent de Colobrers, el Riu Tort i els boscos de Can Vilar, amb milers d’arbres tallats i el sotabosc arrasat en una franja d’entre 30 i 40 metres d’amplada al llarg del seu recorregut.

L’empresa constructora del Gasoducte, ENAGAS, tenia l’obligació de reposar la vegetació afectada amb la replantació arbustiva i dels arbres tallats. Aquesta reposició comportava el seguiment, l’avaluació i el manteniment de les actuacions de revegetació fetes durant els anys posteriors a la finalització de l’obra civil, fins la seva total consolidació, tal i com determina el Projecte de Restauració Mediambiental (BOE 216, de 6 de setembre de 2010).

Tres anys després d’haver finalitzat les actuacions de reposició la vegetació arbòria i arbustiva replantada està totalment morta, degut a que durant aquests tres anys no s’ha realitzat ni el seguiment, ni el manteniment, ni la reposició preceptiva. L’anterior govern municipal del PSC es va despreocupar absolutament del tema i de la seva obligació de vetllat perquè la reforestació fos efectiva.

Recordem també que en base al conveni signat el 25 d’octubre de 2011, entre el regidor d’Urbanisme Joan Manau i ENAGAS, l’Ajuntament va rebre 106.400 euros, “... como resarcimiento global por aquellas actuaciones de restauración medioambiental que considere convenientes, más allá de las medidas correctoras derivadas de la Declaración de Impacto Ambiental”. Una quantitat de diners que, a la vista dels resultats, no ha tingut cap efecte en la recuperació de la destrossa ocasionada pel Gasoducte i que ens preguntem quin destí real han tingut.

Des de l’Entesa per Sabadell denunciem, una vegada més, el menyspreu i la desídia de l’anterior govern municipal del PSC per a la preservació dels espais naturals del Rodal i demana a l’actual govern municipal les actuacions necessàries perquè ENAGAS assumeixi una rehabilitació rigorosa, i posterior manteniment, de la vegetació arbòria i arbustiva afectada al llarg del traçat del Gasoducte en el terme municipal de Sabadell.
Entesa per Sabadell
Sabadell, 16 de desembre de 2015